Menu

Sản phẩm Yummy được nghiên cứu kỹ lượng về công thức, định lượng và thành phần. Mỗi sản phẩm cho ra mắt đều đảm bảo các tiêu chí:

  • Độ tươi mới được ưu tiên sử dụng hàng đầu
  • Không sử dụng chất bảo quản
  • Chất tạo ngọt từ đường mía tự nhiên
  • Nguyên liệu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm định và có tiêu chuẩn cao trong ngành thực phẩm: HACCP, ISO 22000…

Menu áp dụng cho thị trường Tỉnh